Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programımıza Başvurular Kabul Ediliyor.

ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DUYURUSU

 

 

Turgut Özal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalına aşağıda belirtilen sayıda tezli yüksek lisans öğrencisi alınacaktır.  

 

Anabilim Dalı

Kontenjan (Tezli)

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

10

 

 

Programa başvuracak öğrencilerin aşağıdaki belgelerle birlikte Turgut Özal Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir:

  • Lisans diploma fotokopisi,
  • Lisans not döküm fotokopisi,
  • ALES sonuç belgesi fotokopisi,
  • 1 adet fotoğraf,
  • Başvuru formu,
  • Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

Adayların ALES’ten SAY puan türünden en az 55 puan veya uluslararası düzeyde kabul gören eşdeğeri bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

Öğrencilerin başvuru yaptıkları programa göre ALES sınav notunun %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat sınav notunun %30’u alınarak elde edilen toplam başarı puanına göre sıralama yapılır ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı ilan edilir. Başarılı olarak ilan edilen sayı kadar aday da yedek olarak duyurulur.

Programa girmeye hak kazanan öğrencilerden kesin kayıt esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir: 

  • Başvuruda istenen belgelerin asılları,
  • 4 adet fotoğraf,
  • Öğrenim katkı payının yatırıldığını gösterir banka dekontu

Ücretler

 

Tezli Program

Dersler

900 TL x 7 ders

Seminer

900 TL

Tez*

900 TL x 2 dönem

Toplam

9.000 TL

 

*İki dönemde tamamlanamayan tezler için uzatılan her dönem itibarı ile 900 TL ilave ücret alınır.

 

Not: Alan dışından başvuran adaylar için intibak programı uygulanır. Bu program dâhilinde alınacak derslerin ücreti yukarıda belirtilen ücretlere ilave olarak alınır.  

 

Başvuru Tarihleri  : 24 Ağustos – 14 Eylül 2011

Mülakat Sınavı      : 19 Eylül 2011 Pazartesi Saat: 10:00

Ders Kayıtları        : 21-23 Eylül 2011

Ders Dönemi         : 26 Eylül 2011-6 Ocak 2012

 

Programla ilgili ayrıntılı bilgi için;

Web: fbe.turgutozal.edu.tr                                                             

E-Posta: fbe@turgutozal.edu.tr

Telefon: +90-312-5515073; +90-312-5515422